مشاوره انجام پروپوزال ارشد و دکتری -مشاوره انجام پروپوزال

  نوشتن  پروپوزال می تواند اهداف مختلفی داشته باشد. هدف از انجام  پروپوزال ارشد و دکتری پیشنهاد طرحی برای اطلاع رسانی به افراد مناسب است. اگر شما بتوانید آن ها را به صورت یک روش جذاب، مختصر و واضح بیان کنید، ایده ها و پیشنهادات شما احتمالا بیشتر مورد تایید قرار می گیرد. دانش  پروپوزال…