مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر یکی از بهترین رشته های دانشگاهی ست . اگر در این رشته درس میخوانید باید بدانید که چه ابزار قدرتمندی در دستان شماست , فقط باید بخوبی از آن استفاده کنید . رشته مهندسی کامپیوتر در دو گرایش سخت افزار و نرم افزار تعریف شده است که در مقطع ارشد و دکتری دارای…